Flextensie maakt tijdelijk werk lonend


Steeds meer werkgevers werken met een flexibele schil. Zij willen (extra) arbeidskrachten flexibel en op piekmomenten kunnen inzetten. Flextensie ziet juist in dit flexwerk kansen voor wie al langere tijd werkloos is. Dat is belangrijk, want werk betekent veel voor mensen.

Om die kansen goed te benutten, zijn nieuwe werkwijzen en instrumenten nodig. Flextensie is een sociale onderneming die gemeenten hierbij ondersteunt. Flextensie heeft een nieuwe methodiek ontwikkeld om de flexmarkt te benutten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor hen is flexibel werk een belangrijke (en vaak zelfs de enige) ingang tot de arbeidsmarkt. De werkwijze van Flextensie heeft heldere uitgangspunten: we bieden werkgevers eerlijke tarieven, we belonen de inzet van kandidaten én voor gemeenten resulteert Flextensie in besparingen. Doet u mee?